15sept2017_1

На вниманието на родителите на второкласниците

2021-09-10 21:23:09

Уважаеми родители на нашите второкласници,

Благодарим ВИ за доверието, радваме се, че сте записали (презаписали) детето (децата) си в БУ „Пейо Яворов“ град Брюксел.

Искрено вярваме, че ТЕ ще продължат да се забавляват учейки се, ще открият своите приятели, ще създадат нови приятелства, ще общуват с удоволствие помежду си и на български език.

Учебните занятия  ще се провеждат в събота  в  училище Singelijn Second‘Air, Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek,  www.singelijn2r.be; близо до телевизионната кула.

Както всяка година се опитваме да се съобразим с желанията на родителите, ако това е възможно за Училището. Предимство при избор на паралелка имат семействата, които са с две и повече деца, тези деца, които са посещавали занятията в предходната година, тези семейства, които първи са попълнили и изпратили Заявлението, др. За приятната и спокойната работа е необходимо да има равнопоставеност на броя на децата в групата. Но за да съществува група е необходимо да има записани най-малко 8 -10 деца.

МОЛЯ, най – късно, до 30-ти август, понеделник, да ми изпратите имейл с потвърждение за избрания от ВАС клас, като напишете (изразите) ДВЕ  възможности за паралелка, а именно:

2.А        Събота               8:45-11:10        Кабинет Espagne        БЕЛ     г-жа Байсе Касъмларлъ  

               Събота               11:20- 11:55      Кабинет Espagne        РОДИНОЗНАНИЕ г-жа Байсе Касъмларлъ   

2.Б        Събота               12:15 -14:40     Кабинет Espagne        БЕЛ     г-жа Байсе Касъмларлъ  

               Събота               14:50 -15:15     Кабинет Allemagne    РОДИНОЗНАНИЕ    г-жа Байсе Касъмларлъ   

2. В       Събота               15:20 -17:40     Кабинет Pays-Bas      БЕЛ     г-жа Елфина Айт Ел Хаж             

               Събота               17:50 -18:25     Кабинет Pays-Bas      РОДИНОЗНАНИЕ    г-жа Елфина Айт Ел Хаж

Още малко информация:

Учебните занятия за 2021/2022 г. започват на 15-ти септември, сряда, съответно за групите в събота – 18-ти септември.

Тържеството за откриването на учебната година е предвидено за 25- ти септември в събота.

Таските още НЕ се определени от родителския съвет, т.к. все още не знаем общия брой на записаните деца в Училището, от които зависи и сформирането на паралелките по класове и т.н.

Едва след което на сайта ще актуализираме информацията.

От името на нашия ентусиазиран и сплотен колектив ВИ пожелаваме на добър час през новата учебна година. Бъдете здрави!

Оставам на разположение за евентуални въпроси.

С уважение,

Валентина Найденова 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи