На вниманието на родителите на учениците от 1 клас и 4 клас

2016-09-05 11:24:40

Уважаеми родители.

Радваме се, че имаме много първокласници!
Това ни позволява да открием трета паралелка в 1 клас, което налага промени в предварителната програма:
1-А си оставят в сряда от 13:35 до 17:30 ч. .
1-Б в събота от 9:00 до 13:00 ч.
1-В в събота от 13:30 до 17:25 ч.
Учител и на трите първи класа е госпожа Валентина Шайтанова.
Табелка с класа и името на госпожа Валентина Шайтанова ще Ви ориентират в кой кабинет ще се провеждат учебните занятия.

Часовете за 4 клас ще се провеждат в събота от 13:30 до 17:55 ч., по-ранен час е невъзможен, т.к.кабинетите са заети.

На всички ученици и техните семейства пожелаваме здрава, спокойна и успешна учебна година.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи