usmihnati 2 detsa

На вниманието на родителите на третокласниците

2021-09-10 21:25:46

Уважаеми родители на нашите третокласници,

Благодарим ВИ за доверието, радваме се, че сте записали (презаписали) детето (децата) си в БУ „Пейо Яворов“ град Брюксел.

Искрено вярваме, че ТЕ ще продължат да се забавляват учейки се, ще открият своите приятели, ще създадат нови приятелства, ще общуват с удоволствие помежду си и на български език.

Учебните занятия  ще се провеждат в сряда на Аvenuе А.Lancaster 47A в 1180- Uccle, а в събота  в  училище Singelijn Second‘Air, Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek,  www.singelijn2r.be; близо до телевизионната кула.

Както всяка година се опитваме да се съобразим с желанията на родителите, ако това е възможно за Училището. Предимство при избор на паралелка имат семействата, които са с две и повече деца, тези деца, които са посещавали занятията в предходната година, тези семейства, които първи са попълнили и изпратили Заявлението, др.

За приятната и спокойната работа е необходимо да има равнопоставеност на броя на децата в групата. Но за да съществува група е необходимо да има записани най-малко 8 -10 деца.

МОЛЯ, най – късно, до 3 септември, петък, да ми изпратите имейл с потвърждение за избрания от ВАС клас, като напишете (изразите) ДВЕ  възможности за паралелка, а именно:

3. А        Сряда        13:40 – 15:35  БЕЛ      г-н Христо Караславов

    15:45 – 16:25 Човекът и обществото СИП , г-н Христо Караславов

3. Б        Събота       08:40 -11:15   БЕЛ,  г-жа Ивелина Чиликова

11:25 -12:05  Човекът и обществото СИП , г-н Христо Караславов

3. В       Събота               12:15-14:50    БЕЛ     г-жа Смиляна Цонева-Ойлер

В СБОРЕН 3В и 3Г клас – СИП Родинознание, курс Човекът и обществото, учителят подлежи на уточненние

3. Г       Събота       16:00 – 18:35        БЕЛ , учителят подлежи на уточненние

Още малко информация:

Учебните занятия за 2021/2022 г. започват на 15–ти септември- сряда, за групите в събота- 18–ти септември.

Тържеството за откриването на учебната година е предвидено за 25- ти септември в събота.

Таските още НЕ се определени от родителския съвет, т.к. все още не знаем общия брой на записаните деца в Училището, от които зависи и формирането на паралелките по класове и т.н.

Когато сме готови,  ще актуализираме информацията на сайта на БУ.

От името на нашия ентусиазиран и сплотен колектив ВИ пожелаваме на добър час през новата учебна година. Бъдете здрави!

Оставам на разположение за евентуални въпроси.

С уважение,

Валентина Найденова 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи