detskie-knigi

На вниманието на родителите на петокласниците

2021-09-10 21:22:36

Уважаеми родители на нашите петокласници,

Благодарим ВИ за доверието, радваме се, че сте записали (презаписали) детето (децата) си в БУ „Пейо Яворов“ град Брюксел.

Искрено вярваме, че ТЕ ще продължат да се забавляват учейки се, ще открият своите приятели, ще създадат нови приятелства, ще общуват с удоволствие помежду си и на български език.

Учебните занятия  ще се провеждат в сряда на Аvenuе А.Lancaster 47A в 1180- Uccle, а в събота  в  училище Singelijn Second‘Air, Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek,  www.singelijn2r.be; близо до телевизионната кула.

Както всяка година се опитваме да се съобразим с желанията на родителите, ако това е възможно за Училището. Предимство при избор на паралелка имат семействата, които са с две и повече деца, тези деца, които са посещавали занятията в предходната година, тези семейства, които първи са попълнили и изпратили Заявлението, др.

За приятната и спокойната работа е необходимо да има равнопоставеност на броя на децата в групата. Но за да съществува група е необходимо да има записани най-малко 8 -10 деца.

МОЛЯ, най – късно до 3 септември, петък, да ми изпратите имейл с потвърждение за избрания от ВАС клас, като напишете (изразите) ДВЕ  възможности за паралелка, а именно:

5.А        Сряда        16:20 -18:45  БЕЛ      г-жа Ивелина Чиликова

     14:40 -16:15        Първи срок – История и цивилизации на България ,  г-н Александър Ивнчев

Втори срок География и икономика на България, г-жа Нели Ицкова

5.Б        Събота       10:20 – 11:45    Първи срок – История и цивилизации на България ,  г-н Александър Ивнчев

Втори срок География и икономика на България, г-жа Нели Ицкова

11:55 – 14:30  БЕЛ,  г-жа Ивелина Чиликова

За всички желаещи ученици – СИП Театрално ателие 14:40 15:40, г-жа Ивелина Чиликова, СИП-ът е с допълнително заплащане.

5. В       Събота               16:00 -18:35    БЕЛ     г-н Христо Караславов  

14:15 – 15:40  Първи срок – География и икономика на България, г-жа Валентина Найденова / г-жа Нели Ицкова

Втори срок История и цивилизации на България ,  г-н Александър Ивнчев

Още малко информация:

Учебните занятия за 2021/2022 г. започват на 15-ти септември, сряда, съответно за групите в събота това е на 18-ти септември.

Тържеството за откриването на учебната година е предвидено за 25- ти септември в събота.

Таските още НЕ се определени от родителския съвет, т.к. все още не знаем общия брой на записаните деца в Училището, от които зависи и формирането на паралелките по класове и т.н.

Когато сме готови,  ще актуализираме информацията на сайта на БУ.

От името на нашия ентусиазиран и сплотен колектив ВИ пожелаваме на добър час през новата учебна година. Бъдете здрави!

Оставам на разположение за евентуални въпроси.

С уважение,

Валентина Найденова 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи