1-klas

На вниманието на родителите на първокласниците

2021-09-10 21:23:34

Уважаеми родители на нашите първокласници,

Благодарим ВИ за доверието, радваме се, че сте записали (презаписали) детето (децата) си в БУ „Пейо Яворов“ град Брюксел.

Искрено вярваме, че ТЕ ще се забавляват учейки се, ще открият нови приятели и ще общуват с удоволствие помежду си и на български език.

Поради проявен интерес от страна на родители,  през 2021/2022 учебна година създаваме паралелка в ПЪРВИ клас и в сряда. Учебните занятия ще се провеждат на Avenue Albert Lancaster 47 A, 1180- UccleBruxelles. За да просъществува тази паралелка в сряда, трябва да има записани минимум 6 деца, които да посещават часовете.

В Събота учебните занятия  ще се провеждат в  училище Singelijn SecondAir, Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek,  www.singelijn2r.be; близо до телевизионната кула.

Както всяка година се опитваме да се съобразим с желанията на родителите, ако това е възможно за Училището. Предимство при избор на паралелка имат семействата, които са с две и повече деца, тези деца, които са посещавали подготвителните групи в предходната година, тези семейства, които първи са попълнили и изпратили Заявлението, необходимо е да има равнопоставеност на броя на децата в групата и др.

МОЛЯ, най – късно, до 26 август, четвъртък, да ми изпратите имейл с потвърждение за избрания от ВАС клас, като напишете (изразите) ДВЕ  възможности за паралелка, а именно:

1.      1.А  сряда, с часове от 16:00 – 18:15 , БЕЛ/ ОКОЛЕН СВЯТ  , учител г-жа Смиляна Цонева-Ойлер

2.      1.Б събота,  с часове от 8: 45 до 11:40, БЕЛ/ ОКОЛЕН СВЯТ, учител г-жа Елфина Айт Ел Хаж

3.      1.В клас събота,  с часове от 12:00 до 14:55, БЕЛ/ ОКОЛЕН СВЯТ, учител г-жа Елфина Айт Ел Хаж

4.      1. Г клас събота,  с часове от 15:30 до 18:25,   БЕЛ/ ОКОЛЕН СВЯТ, учител г-жа Байсе Касъмларлъ

Още малко информация:

Учебните занятия за 2021/2022 г. започват на 15-ти септември, сряда.

Тържеството за откриването на учебната година е предвидено за 25- ти септември в събота.

Таските още НЕ се определени от родителския съвет, т.к. все още не знаем общия брой на записаните деца в Училището, от които зависи и формирането на паралелките по класове и т.н.

Едва след което на сайта ще актуализираме информацията.

От името на нашия ентусиазиран и сплотен колектив ВИ пожелаваме на добър час през новата учебна година. Бъдете здрави!

Оставам на разположение за евентуални въпроси.

С уважение,

Валентина Найденова 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи