ot uchilishteto

На вниманието на родителите на 6.А и 5.А класове с часове в сряда

2021-09-10 21:22:07

Уважаеми родители,

Поради изявено желание на родители на учениците в 5.А клас часовете им да започват по-рано и в същото време на родители от 6.А клас – часовете да започват по-късно, предлагаме размяна на часовете, а именно:

5. А Сряда        16:20 -18:45  БЕЛ      г-жа Ивелина Чиликова

16:30 -17:55  Първи срок – История и цивилизации на България ,  г-н Александър Ивнчев

Втори срок География и икономика на България, г-жа Нели Ицкова

6. А       Сряда        13:40 -16:15  БЕЛ      г-жа Ивелина Чиликова

16:30 -17:55  Първи срок – История и цивилизации на България ,  г-н Александър Ивнчев

Втори срок География и икономика на България, г-жа Нели Ицкова

Това се налага, т.к. учителят по БЕЛ е един и същ, и не би било възможно да направим изтегляне на часовете.

МОЛЯ да гласувате най – късно, до 3 септември, петък, като  ми изпратите имейл с мнението си за промяната:

ДА, съгласени с промяната

или

НЕ, да се запази, такава каквато е.

Ще се съобразим с мнозинството на получените отговори.

В. Найденова

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи