vnimanie

На вниманието на родителите на 2.В , на 3. В и на 5.В класове

2021-10-17 16:18:32

Уважаеми родители,

Както знаете от публикуваното на сайта ни, Българско училище “Пейо Яворов”  гр. Брюксел си запазва правото да разкрива и обединява паралелки по класове, в зависимост от броя на записаните ученици.

Поради недостатъчния брой записани ученици във втори, в трети и в пети клас се налага закриването на следните паралелки:

2. В клас  с часове в събота: БЕЛ от 15: 20 до 17: 40 БЕЛ  и  от 17:50 до 18:25   Родинознание.

3. В клас с часове в събота : БЕЛ от 12:15 до 14:50 и

      от 15: 00 до 15:40 Човекът и обществото

5. В клас в събота : БЕЛ от 16:00 до 18:35 и от 14:15 до 15:40 

Първи срок – География/ Втори срок – История.

Искаме да Ви напомним, че имаме и други паралеки във втори клас, към които можете да се насочите:

2. А      Събота       8:45-11:10  БЕЛ   г-жа Байсе Касъмларлъ

   11:20- 11:55   , Родинознание  г-жа Байсе Касъмларлъ

2. Б      Събота       12:15 -14:40  БЕЛ,  г-жа Байсе Касъмларлъ

   14:50 – 15:15 , Родинознание  г-жа Байсе Касъмларлъ

Искаме да Ви напомним, че имаме и други паралеки в трети клас, в които можете да запишете вашето дете :

3. А      Сряда        13:40 – 15:35  БЕЛ      г-н Христо Караславов

                                15:45 – 16:25 Човекът и обществото СИП , г-н Христо Караславов

3. Б      Събота       08:40 -11:15   БЕЛ,  г-жа Ивелина Чиликова

11:25 -12:05  Човекът и обществото СИП , г-н Христо Караславов

3. Г      Събота      16:00 – 18:35  БЕЛ , учителят подлежи на уточненние

    15:00 -15:40   Човекът и обществото

Искаме да Ви напомним, че имаме и други паралеки в пети клас, към които може да се ориентирате.

5. А Сряда        16:20 -18:45  БЕЛ      г-жа Ивелина Чиликова

                                14:40 -16:15        Първи срок – История и цивилизации на България ,  г-н Александър Ивнчев .

5.Б Събота  10:20 – 11:45  Първи срок – История, г-н Александър Иванчев

11:55 – 14:30  БЕЛ    г-жа Ивелина Чиликова

Моля да ни информирате коя паралека избирате, като изпратите имейл до

училището bg.uchilishte.bru@gmail.com

и до съответния учител:

г-жа Байсе Касъмларлъ baysekasamlarla@gmail.com

г-н Христо Караславов hkar@abv.bg

г-жа Ивелина Чиликова  linda_82@abv.bg

Благодарим Ви за разбирането и съдействието.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи