fondatsia aktivna istoricheska karta img_1636559956

На вниманието на БУЧ: интерактивна историческа карта на България и други интересни материали

2022-01-13 20:52:59

На вниманието на БУЧ: интерактивна историческа карта на България и други интересни материали, както и възможност за подкрепа на едно народополезно дело на наши колеги от Фондация “Активна историческа карта”.

Картите са достъпни безплатно онлайн за всички деца и младежи от 2-ри до 12-ти клас, както и за студенти. Те дават възможност за избор на времеви диапазон и картата се променя съобразно него, като всяка промяна на картата е съпътствана от текст, който дава информация за събитията.

https://nova.bg/promyanata/voted/1153?code=AQA3DFNJzMV_CeZBiADY2IXPeO7wYU5PJk1SNj0EUEmPbrz6XaNVPMtZeLLNnGU2_FzkcW140gau147xkI1BrbVO51FKIG8BhXMjDmE52YhoHWgJG0EmTVcCufGPif0rG95g0Xcurdd2bbg9-EQL7N_bH04wuZ3LprJus9beUASldzRtg0RSiumHfPTT45oeSznmKElaKhf2N0cQ7-M3xE6aflmWv9QglFxFr3zQa90hQS0QnQBuHJqCaNJdQISjb0iSufxx1qfq4u2laat8HjYJ_WVRB-m_q650fnbUhauXBCMb1tpCI4yp_aZv6FaBOcvKUuil9yrtO7iq5TiMSMdQzFcab1aQWSg3ImksCd8b1r5QtsQ8ZQ0nNjq9W53ZqJo&state=4cab4e8ccdad3c35262833a98c8c3cf2&fbclid=IwAR3GjXDdP1vQlq5TfKPEduNYzUTvggmtl6EqUEE5mYR6GCZ5EKNF6mqigCs#_=_

Поздрави,

Доц. д-р Боян Кулов

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи