1vi-klas-2015-16

На вашето внимание

2016-05-16 10:10:20

Уважаеми родители,

На 16.01.2016 г.се наложи спешно да се съберем учители, членовете на родителския съвет на обща среща с живеещите в блока , т.к. има оплакване от живеещите в съседните сгради за шума, който се създава в събота.

Във връзка с това, бихме искали да Ви напомни следното:

1. Забранено e пушенето пред сградата на училището.

2. Да се избягва говоренето на висок глас и клаксонирането на колите, за да не се нарушава спокойствието на живеещите в околните сгради.

3. След приключване на учебните часове да няма задържане/ забавяне пред сградата, бягане и викане на учениците по тротоара.

4. Задължително да се спазва разписанието на учебните часове, за да се сведе до минимум закъсненията при започване и свършване на учебните занятия, т.к вратата се заключва и всяко допълнително излизане е нарушение на учебния процес на колегата, който отваря вратата.

Благодарим Ви за разбирането!

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи