Jovkov sni,ka

Литературен конкурс за съвременен военен разказ „Новият Йовков“

2021-02-19 14:34:08

Здравейте, скъпи родители, настоятели, приятели!

Изпращаме ви информация от Министерство на отбраната, отнасящо се за организиране на конкурс, посветен на 140 годишнина от рождението на Йордан Йовков.Вярваме, че инициативата заслужава внимание и би могла да заинтересува както ученици, така и други почитатели на големия български автор- нашите родители. Ето и сайта за повече информация: https://www.buafwa.org/services.

Краен срок за участие в конкурса: 24:00 часа на 21 ноември 2020г.

Сдружението на жените военнослужещи организира литературен конкурс за съвременен разказ „Новият Йовков“ с военна тематика. 

Конкурсът се провежда по повод 140 години от рождението на Йордан Йовков и се посвещава на делото на военните репортери, журналисти и всеки свързан с отразяването на героизма на Българската армия през годините.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен за участие на всички граждани без ограничения.

Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Конкурсът е посветен на паметта и творчеството на Йордан Йовков и десетките писатели, журналисти, художници и общественици, участвали като военни репортери във войните за национално обединение на България (1912-1918) и в Заключителната фаза на Втората световна война (1944-1945). 

Сред тях са известни български интелектуалци, като писателите Елин Пелин, Павел Вежинов, Антон Страшимиров, поетите Димчо Дебелянов и Гео Милев, публицистът Симеон Радев, професорите Александър Балабанов, Александър Теодоров – Балан, Михаил Арнаудов и още много други.
С провеждането на конкурса целим да се даде възможност за изява на талантливи автори в областта на литературата и репортажната журналистика, като се поощри тяхното развитие.

 В търсене на новия майстор на късия разказ организаторите на Конкурса очакват да постигнат по-добро разбиране и подкрепа сред обществеността за усилията и труда на хората в отбраната при изпълнение на мисията им за защита на сигурността и националните интереси.
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Всеки кандидат може да участва с максимум 3 (три) литературни произведения – есета / разкази, написани специално за този конкурс. 

Задължително условие е текстът да не е публикуван (включително електронно) и да не е даван за печат.

Обемът на творбите, изпратени по електронна поща/e-mail е до 15 000 знака с интервалите на български език.

Основната тема или героите на литературните произведения трябва да бъдат свързани с живота и дейността на хората от отбраната – военнослужещи и членовете на техните семейства, приятели и близки. 

Няма ограничения за времето събития, свързани с дейността на Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Министерство на отбраната.

Необходимо е да се запознаете предварително с Регламента на конкурса. Попълнете точно и коректно формуляра за участие. 

Изпратете формуляра за участие, заедно с разказите на електронна поща (e-mail): newYovkov@gmail.com

Литературните творби трябва да бъдат авторски. Участникът/участничката в конкурса гарантира, че е носител на авторските права, правата за публикация на литературните произведения, с които участва, както и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица във връзка с използването на творбите за целите на конкурса.

Авторът на литературното произведение носи отговорност за съдържанието му по Закона за защита на класифицираната информация.
Всички творби, които не са селекционирани (не са отличени или наградени) остават интелектуална собственост на съответните автори.

Участващите в конкурса творби трябва до момента да не са публикувани в интернет, в списания или в други медии. 

Собствеността върху тях да не се прехвърля, нито предоставя на трети лица, без съгласието на организаторите.

Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса творби, които са извън темата на конкурса. 

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация във формуляра за участие.

Приемане на регламента на конкурса

С изпращането на творбите и попълненият коректно формуляр за участие, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат.

Краен срок за участие в конкурса: 24:00 часа на 21 ноември 2020 г.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи