Литературен конкурс "Стефан Гечев" за деца и юноши

2017-02-05 17:38:11

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

 Литературен конкурс “Стефан Гечев” за деца и юноши от българските общности в чужбина, 2017 г.  (двадесет и първо издание)

Млади приятели,

През 2017 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе Двадесет и първото издание на детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев”. По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години. За 2017 година на Вашето внимание предлагаме следните две теми:

 „Заветите на Апостола”

„България в моите мечти”

Мили приятели,

Първата тема в Двадесет и първото издание на Литературния конкурс „Стефан Гечев” е посветена на 180-годишнината от рождението на Васил Левски. Българинът помни своята история и се гордее с подвига на загиналите за националното Освобождение на Отечеството. Личността на Васил Левски е един от най-светлите символи на Българското Възраждане и на стремежа на българина към Свобода.

Краен срок за получаване на творбите: 30 април 2017 г.

Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на месец май, 2017 година. Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.; втора група: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г. Няма жанрови и видови ограничения – всеки участник може да напише върху избраната от него тема есе, разказ, съчинение, стихотворение или да подготви презентация по темата.

Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора: лично и фамилно име, учебен клас и навършени години, учебно заведение/българско училище. С оглед подготовката на традиционното тържество за връчване на наградите на победителите, молим всички участници да предоставят телефон за връзка с родителите.

Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща като прикачени файлове. Ако това не е възможно, използвайте обикновената поща.

Нашият адрес е: Държавна агенция за българите в чужбина (за литературния конкурс), бул.”Дондуков” 2-А, София 1000 Bulgaria

За допълнителна информация: Лили Спасова, координатор на конкурса; телефон: ++359 2 935 06 72;  телефон/факс: ++359 2 935 06 51; Е-mail: l.spasova@aba.government.bg

 

 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи