P1010184a

Литературен конкурс “Стефан Гечев” за деца и юноши от българските общности по света, 2016 г.

2016-02-26 12:54:10

Литературен конкурс “Стефан Гечев” за деца и юноши от българските общности по света, 2016 г.

(двадесето юбилейно издание)

Млади приятели,

През 2016 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе двадесетото юбилейно издание на Детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев”. По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години. За 2016 година на Вашето внимание предлагаме следните две теми:

„Априлското въстание в българската памет”

„Български светци и празници”

Мили приятели,

Първата тема в Двадесетото издание на Литературния конкурс „Стефан Гечев” на ДАБЧ е посветена на 140-годишнината от Априлското въстание. Българинът помни своята история и се гордее с подвига на загиналите за националното Освобождение на България. Това е свята битка, която превръща участниците в нея в герои. Личности като Христо Ботев, Васил Левски, Райна Княгиня са символи на Българското Възраждане и на стремежа на българина към Свобода.

Втората тема е посветена на българските светци и празници, които поддържат българската духовност и са част от красотата на родната традиция.

Краен срок за получаване на творбите: 15 април 2016 г. Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на месец май, 2016 година. Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.; втора група: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г. Няма жанрови и видови ограничения – всеки участник може да напише върху избраната от него тема есе, разказ, съчинение, стихотворение или да подготви презентация по темата.

Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора: лично и фамилно име, учебен клас и навършени години, учебно заведение/българско училище. С оглед подготовката на традиционното тържеството за връчване на наградите на победителите, молим всички участници да предоставят телефон за връзка с родителите.

Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща като прикачени файлове. Ако това не е възможно, използвайте обикновената поща. Нашият адрес е: Държавна агенция за българите в чужбина (за литературния конкурс), бул.”Дондуков” 2-А, София 1000 Bulgaria

За допълнителна информация: Лили Спасова, координатор на конкурса; телефон: ++359 2 935 06 50; телефон/факс: ++359 2 935 06 51; Е-mail: l.spasova@aba.government.bg

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи