za KURSA po BEL za vuzrastni

Курс по български език за възрастни, ниво А2.2. - Cours de la langue bulgare pour adultes, niveau A2.2

2022-05-19 12:53:25

БУ “Пейо Яворов” към Посолството на Р България организира курс по български език за възрастни, ниво А2.2. Курсът се състои от 39 учебни часа, разпределени в модули по 3 учебни часа веднъж седмично. Занятията се провеждат всеки вторник, начало 05.10.2021 г., от 18:30 ч. – 20:40 ч. с десетминутна пауза.

Таксата за втория модул на ниво А2, състоящ се от 39 учебни часа е в размер на 300 евро и следва да се плати преди започванито му по сметката на БУ. Банковата сметка е BE 27 0689 1016 5373
Belfius, Ecole bulgarePeyo Yavorovauprès de lambassade de Bulgarie en Belgique

При непредвидени обстоятелства, които водят до невъзможност за провеждането на учебните занятия, на курсистите ще им бъде възстановена част от/цялата сума на таксата, която са платили. При отказ от страна на курсиста:

  1. В рамките на първия месец след започване на курса, ще бъде възстановена половината от платената сума
  2. След изтичане на първия месец от датата на започване, не следва възстановяване на сумата.

Заявление за записване в свободен текст изпращайте до smilyana_euler@abv.bg В копие : bg.uchilishte.bru@gmail.com

Тел. за връзка: +32 468 040 811


The Bulgarian School “Peyo Yavorov” in Brussels offers a Bulgarian language course for adults, A2.2 level. The course consists of 39 school hours ( 1 school hour = 40 min.) divided in 13 modules of 3 school hours once a week. The classes are held every Tuesday in the school building. Address: Avenue Albert Lancaster 47 A, 1180 Brussels.

Beginning date: 05.10.2021

Class hours: 18:30 h – 20:40 h (10 min. break included)

Fee of the course: EUR 300

The fee is to be paid before the beginning of the course ( IBAN: BE 27 0689 1016 5373, bank: Belfius, name of the recipient: Ecole bulgare „Peyo Yavorov“ auprès de l’ambassade de Bulgarie en Belgique, details of the Payment: Your Name/ Cours de BE Adultes). In case of unexpected circumstances which lead to the interuption of classes or failure to begin the course the school will reimburse the participants with part of/the whole amount of the fee. If a participant quits the course within the first month half of the amuont of the fee will be reimbursed. If a participant quits after the first month no reimbursement is to follow.

To confirm your participation please send an email to: smilyana_euler@abv.bg; bg.uchilishte.bru@gmail.com

Tel: +32 468 040 811

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи