Kонсултации и работа с български психолог

2016-10-27 12:30:18

Уважаеми родители,

От 1 октомври в училището ни е предоставено време и място на деца и родители за консултации и работа с български психолог.

Ще има възможност за провеждане на консултативни и терапевтични сесии с деца и юноши, което би позволило да се разберат и да се посрещнат затрудненията на децата в емоционален, когнитивен (затруднения в ученето) и психосоциален (взаимоотношенията с възрастните и връстниците) план.

Госпожа Светлана Пехливанова е психолог (ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“), гещалт терапевт (Български институт по гещалт терапия). Завършила е специализирани курсове за работа с деца от аутистичния спектър и деца със специални нужди, арт терапия, Монтесори обучение, ненеасилствена комуникация. Има опит в работа с деца с ментална ретардираност, затруднения в обучението, хиперактивност и затруднения в концентрацията и вниманието, поведенчески проблеми.

За контакти – bg.uchilishte.bru@gmail.com

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи