téléchargement

Конкурси на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ ) за деца и юноши от българските общности в чужбина

2019-06-10 17:48:38

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването през 2019 г. на следните конкурси за деца и юноши от българските общности в чужбина:
Ø Литературен конкурс „Стефан Гечев“ – 23-то издание;
Ø Конкурс по рисуване „България в моите мечти“ – 18-то издание;
Ø Конкурс по пеене „Любка Рондова“ – 10-то издание.
В конкурсите могат да участват деца и юноши от българските общности в чужбина от пред-училищна до 18 възраст (ученици). Класиранията се извършват в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.
С акта на предоставяне на своите творби за участие във всеки от конкурсите, организирани от ДАБЧ, авторите се съгласяват те да бъдат безвъзмездно използвани от Агенцията за целите на конкурсите и с възможност за включването им в тематични изложби, концерти, сборници (на хартиени и електронни носители) без търговска цел и с изричното указване на името, възрастта на изготвяне и населеното място на съответния автор, с цел популяризирането на таланта на младите сънародници от българските общности в чужбина.
Материалите се изпращат на следния електронен адрес на ДАБЧ:
aba@aba.government.bg като в темата на ел. съобщение (т.нар.subject) бъде указан вида на конкурса (литературен; рисуване; пеене).

или на пощенския адрес на ДАБЧ:
Държавна агенция за българите в чужбина
bul. Dondukov 2А,
Sofia – 1000,
Bulgaria

Крайният срок за получаване на материалите е 15 април 2019 г. ( За пощенските пратки важи датата на пощенското клеймо.)

Всички творби ще бъдат оценени от специализирани комисии за всеки конкурс. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и наградени с грамоти, медали и други награди. Възможно е присъждането на специални награди на Журито (по вид на конкурса), както и награждаването с безплатно участие в културно-образователни форуми, организирани от или с участието на ДАБЧ.

Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2019 г.

Тържественото връчване на наградите ще бъде проведено през втората половина на м. юли 2019 г.

Получаването на наградите се извършва лично или чрез упълномощен представител на участника на тържеството или впоследствие от ДАБЧ.

  1. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с координатора на съответния конкурс.
  2. ДАБЧ не носи отговорност за непотърсени награди в срок до 6 месеца.

За всеки конкурс виж прикачения файл.
http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=2014

http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=2014

Благодарим Ви!
Сърдечни поздрави,
Лили Спасова- ДАБЧ

Екипът на Българско училище “Пейо Яворов”  гр. Брюксел  

пожелава  творческо вдъхновение и успех на всички участници.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи