sakroveno za balgaria

Конкурс за ученици от българските училища зад граница на тема: СЪКРОВЕНО ЗА БЪЛГАРИЯ

2022-01-13 20:53:27

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО

О Б Я В Я В А Т

Конкурс за ученици от българските училища зад граница на тема:

СЪКРОВЕНО ЗА БЪЛГАРИЯ”

КАТЕГОРИИ:

Стихотворение 

Разказ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Тематична обвързаност с поставената тема.

Оригиналност и творчески подход.

Езиково и речниково богатство.

Правилен правопис.

Жури определя I-во, II-ро и III-то място за творбите от всяка категория.  Победителите получават награда от Национален музей на образованието.

Краен срок за участие: 30 юни 2022 г.

Творбите се изпращат на e-mail: nmopr@abv.bg

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас, години, телефон, e-mail и адрес в България).

За допълнителна информация: nmopr@abv.bg, тел: 066 806 461

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи