Информация от МОН по ПМС № 334 за българските неделни училища в чужбина

2017-07-14 19:08:55
Днес, 14 юли 2017 г. излезе заповедта за определяне размера на средствата на училища,
включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2017/2018 г.
За повече информация – тук:

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи