fondatsia minyu balkanski logo

ФОНДАЦИЯ "МИНЮ БАЛКАНСКИ" организира пролетни и летни школи

2019-10-10 03:11:58

ФОНДАЦИЯ МИНЮ БАЛКАНСКИ
Село Оряховица, Стара Загорa, България
www.balkanski-foundation.org

Скъпи приятели,учители , родители и ученици,
И през 2019 година ще продължим да организираме и провеждаме пролетните и летни школи в построената за тази цел база на Фондация „Миню Балкански“ в с. Оряховица в близост до гр. Стара Загора.
Участници от всички краища на България и чужбина се събират за да учат,да общуват заедно, да станат приятели. Социалният принос е също забележителен.При нас е винаги полезно и забавно.
Нашата цел е да пробудим жив интерес и жажда за научни знания,гражданско образование, култура и изкуства в децата и младежите на ученическа възраст. Изискване към участниците е да са на възраст от 10 до 18 години и да проявяват изключителни интереси и мотивация.
За да постигнем целите си сме поканили за ръководители на школите изтъкнати професори и педагози, подготвящи участници в национални и международни състезания и олимпиади като Теодосий Теодосиев, проф. Сава Гроздев, Ирина Шаркова, Надя Кискинова, Милен Минев , Диман Михнев, Ивайло Хартарски, Богдан Станков, Любен Личев, Виолета Найденова. а също така и архитекти, физици и информатици, астрономи завършили престижни университети и висши училища в Европа и САЩ,работещи в световно известни фирми.
Издаваме сертификати за участие.
Предлагаме и стажове за учители,които желаят да се запознаят с начина на преподаване в школите.Издаваме сертификати за стаж.
Готови сме да се срещнем със съмишленици , учители, родители и ученици, за да разговаряме и да представим още по- подробно нашите дейности и цели.
Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашата дейност на телефон 0889555677 или e-mail : fmb.shkoli@gmail.com Янка Ковачева –Организатор -учебни дейности
www.balkanski-foundation.org 

Програма –Школи    2019г.

Дати Възраст на участниците Школа  
1.    31- март – 5  април   2- 11клас Пролетна школа по Музикална култура и изкуства
2.     1– 6 юли        2 – 11 клас Лятна школа „Забавна математика“  
3.     1 – 6 юли 8-11 клас Лятна школа  „Криптоматематика“  
4.    14 – 20 юли 5-12 клас Ниво на владеене  на езика –А2+ , В1.В2 ,С1   Лятна академия по френски език  
529  юли 3  август    5-8клас Лятна  школа  “ Експериментална физика ”
6.    5  – 10  август 6-11клас  Лятна  школа   “Комбинаторна математика ”
7 .      12– 17 август 5- 12 клас Ниво на владеене  на езика –А2+ , В1.В2 ,С1   Лятна  школа  по Английски език  
8.       19- 24 август       3- 11 клас  Лятна  школа  по Роботика  
9.       26- 31 август  5- 9 клас Лятна  школа по Архитектура  
10.     26- 31 август 3-10клас   Лятна  школа  по Астрономия и астрофотография
11.   2  – 7 септември 5- 9клас Лятна  школа  по Информатика и облачни технологии

Моля попълнете следните  формуляри :

1) попълнената форма за кандидатстване, 

2)  напишете мотивационно писмо ,

3) попълнените и подписаните от родител и сканирани декларации за информирано съгласие и лични данни,

4) подписаните правила на фондацията.  Изпратете  до: mmbalkanski@gmail.com  , fmb.shkoli@gmail.com,     

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

Аз долуподписаният/та………………………………………………………

адрес: …………………………………………………………………………………

тел………………………..електронна поща…………………..

  в качеството си на родител / настойник на :трите имена на ученика ………………………………………………………………………….., ЕГН:……………………………………………, ученик/а завършил/а ……..клас, училище ………………………………………………………………………………..

          Декларирам своето съгласие сина /дъщеря/ ми да участва в лятна школа по …………………..…………………………………………………………… организирана от Фондация „Миню Балкански“ за периода от………. .2019г. до………… .2019г.

          Запознат/а съм и съм съгласен/а с вътрешните правила,условията и мястото на провеждането на школата.

         Съгласен/а/не съм съгласен/а снимките направени на детето ми по време  на обучението да бъдат използвани и публикувани в медии, рекламни материали на фондацията и в интернет пространство с цел популяризиране на дейностите в лятната школа.

Дата:

Гр. С.                                      

Родител:

**************

ФОНДАЦИЯ „МИНЮ БАЛКАНСКИ“

с. Оряховица, Стара Загорa, България

п.к. 6061, тел./факс (042)602-906

Правила във Фондация „Миню Балкански“

  1. Пушенето е строго забранено в цялата база, не се пуши в помещенията, в стаите и в градината;
  2. Забранена е употребата на телефон през учебно време.  Телефоните се оставят в спалните и не се носят през деня;
  3. Не се позволява никакво отсъствие от учебни занятия;
  4. Изисква се прилично държание през цялото време;

При не спазване на тези правила ученикът се изключва веднага от школата.  

Дата :   .2018г., с. Оряховица                                       

Трите имена и подпис на ученика –участник :

Трите имена и подпис на родителя :

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи