OFDetstvo

Доброто ражда добро - Нека отново да докажем, че сме обединени от духа на добротворството

2019-06-10 17:52:06

В студеното време жестовете на съпричастие и доброта топлят душите.
От 2010 година Българско училище „Пейо Яворов” към Посолството на Р България в Брюксел, Кралство Белгия, се включва в благотворителна инициатива към Обществен фонд (OФ) « ДЕТСТВО », за да подпомaга децата на България.
ОФ « ДЕТСТВО » работи за подобряване условията на живот, отглеждане и възпитание, обучение и здравно обслужване на деца, нуждаещи се от специални грижи, помощ, подкрепа и защита. Той подпомага изоставени от родителите си деца, деца-сираци, деца с увреждания, деца, които растат в бедни семейства. Работи с всички социални домове и съвместно с местните общности осъществява проекти за подпомагане на бедни и хронично болни деца от семейства. До сега в проектите и програмите са включени близо четиристотин хиляди деца.
Обществен фонд « ДЕТСТВО » се грижи НЕ само за децата до 18 годишна възраст, но подпомага със стипендии и тези, които желаят да продължат своето образование във висши учебни заведения.
На 15 декември, в коридора на корпус А на Университета, там където Училището провежда своите занятия, ще бъде поставена кутия за дарения.
Тези, които желаят, биха могли да преведат по сметката на Българско училище „Пейо Яворов” определена сума за каузата, като трябва само да отбележат DARENIE za OF DETSTVO в детайлите на превода. Банковата сметка на училището:  BE 27 0689 1016 5373  Belfius  Ecole bulgare „Peyo Yavorov“ auprès de l’ambassade de Bulgarie en Belgique
Нека отново да докажем, че сме обединени от духа на добротворството.
Нека всички заедно да помогнем на децата на България да растат в по-добри условия, да имат равен шанс с другите в живота, да знаят, че и те са обичани.
За повече информация относно OФ « ДЕТСТВО », тук: Обществен фонд Детство

*** На Коледното тържество тази година (2018) не забравихме децата от ОФ“Детство“. За тях събрахме 380 евро.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи