DU

Часовете в събота, 31 октомври 2020г. ще се провеждат в електронна среда от разстояние.

2020-11-24 10:38:16

Здравейте,  уважаеми родители, настоятели и приятели !

Във връзка със случващото се в БУ:  

положителните тестове на ученици за Ковид19

– положителните тестове на отделни родители

– положителните тестове на двама родители в едно семейство,  

ВИ информираме, че на 31 октомври 2020г. часовете с учениците от 2-ри до 12-ти клас ще се провеждат в електронна среда от разстояние.

Ще получите информация от всеки класен ръководител под каква форма ще се осъществи обучението.

Опасяваме се, че до нас, учителите и училищното ръководство, не винаги достига цялата информация.

Смятаме, че здравето на всички трябва да е наш приоритет в момента.  

Ако няма прозрачност относно случаите на коронавирус-заболяванията в семейството от страна на родителите, нашето училище може да се окажем в изключително трудна ситуация.

МОЛИМ за незабавно уведомяване на ръководителя на училището и класния учител при позитивен случай на дете или родител.

Продължителността на часовете за онлайн обучението на 31 октомври 2020г е: 

2 клас – 25 минути 

3 и 4 клас – 30 минути 

5 и 6 клас – 35 минути 

7 и 8 клас – 35 минути 


Часовете по БЕЛ за 1.В клас ще бъдат присъствени.  Графикът на часовете по БЕЛ ще бъде същият:  от 15:15 до 17:30, като часовете ще се проведат в Българското училище на Avenue Аlbert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles.

Графикът на часовете за  учениците от двете подготвителни групи си остава същият, Часовете ще бъдат присъствени , но ще се проведат в сградата на Българското училище на. Avenue Аlbert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles

Трета ПГ (5-6 г.)  от 16:15до 18:30

Четвърта ПГ  (6-7 г.) от 13:45 до 16:00

НАПОМНЯМЕ, че часовете с учител г-жа Байсе на 31 октомври няма да се състоят.
Графикът на часовете за учениците по БЕЛ от 2-ри до 8-ми клас за събота, 31  октомври 2020г., ще получите от класните ръководители.

Графикът на часовете за учениците по История и цивилизации на България за събота, 31  октомври 2020г. ще получите по мейл от г-н Велизар Ченков.

Информация за часовете по География и икономика на България за събота, 31  октомври 2020г. ще получите по мейл от г-жа Марина Закова-учител по заместване.

Преди края на ваканцията, федералните власти отново ще дадат указания за работа в образователната система и ние ще трябва да се съобразим с изискванията, така че ще бъдете своевременно информирани как ще продължим след сряда-11.11.2020 г.

С пожелание за много здраве, търпение, ведро настроение и бодър дух !

Валентина Найденова

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи