Olimpiada Kenguru

Браво на Александър Горанов от 3.А клас

2021-08-26 22:39:28

Бихме искали да споделим с Вас радостта и гордостта от постижението на Александър Николаев Горанов, ученик от 3.А клас в нашето  училище, с отличния му резултат от международната олимпиада по математика Кенгуру.

От над 28 000 участвали деца в четвърти клас, Сашко е на 65-то място и е единственото българче в топ 100 както и на първо място в Белгия.

https://resultats.mathkang.org/classement_nat.php?annee=2021&classe=8

Ето и  краткото радио интервю с него, което е излъчено на 31 май 2021г. 

https://www.radiocontact.be/feel-good-story/la-feel-good-story-alex-petit-genie-des-maths-a-9-ans/

От името на всички в БУ „ Пейо Яворов“ град Брюксел пожелаваме на Александър да е здрав, все така любознателен и старателен,  за да покорява с лекота и търпение новите предизвикателства, които училището и животът ще му предостави. Разбира се, всичко това се постига с труд, постоянство и желание! А в основата,  винаги е семейството!

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи