coronavirus

БЕЗ учебни занятия от днес, 05 март 2020г., четвъртък, до 13 март 2020г., петък.

2020-04-25 14:52:48

Уважаеми колеги, родители, настойници, приятели,

На основание на получено писмо от посланик Добрева, спирам учебните занятия от днес, 05 март 2020г., четвъртък,  до 13 март 2020г., петък.

Това ще наложи удължаването на учебните седмици по класове с една седмица. Пропуснати 2 уч. седмици ще имат 9-ти клас с часове по БЕЛ в петък и сборен 8-9-10кл с часове по История и цивилизации на България в четвъртък. 5-ти А   пропуснаха часовете по БЕЛ и История в сряда, 04 март.

Новият график за приключване на учебните занятия по програма ЗИП в БУ “Пейо Яворов” гр. Брюксел , както следва:

ПГ А-3 група учат 31 учебни седмици, приключват в сряда, 13 май 2020

ПГ Б-4 група учат 31 учебни седмици, приключват в събота, 30 май 2020

1-те класове учат 30 учебни седмици, приключват в събота, 23 май 2020

2-те класове учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 20 юни 2020

3-ти А клас   учат 34 учебни седмици,  приключват в сряда, 10 юни 2020

3-ти Б клас   учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 20 юни 2020

3-ти В клас   учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 20 юни 2020

4-ти А клас  учат 34 учебни седмици,  приключват в  сряда, 10 юни 2020

4-ти Б клас  учат 34 учебни седмици, +2, приключват в събота, 20 юни 2020

4-ти В клас  учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 27 юни 2020

5-ти А  клас учат 34 учебни седмици, +2, приключват в сряда, 17 юни 2020

5-ти Б  клас учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 20 юни 2020

6-ти клас   учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 20 юни 2020

7-ми клас  учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 20 юни 2020

8-ми  клас учат 30 учебни седмици,  приключват в понеделник, 11 май 2020

9-ти клас   учат 30 учебни седмици, +2, приключват в петък, 22 май 2020

10-ти клас  учат 36 учебни седмици, +1, приключват в сряда, 24 юни 2020

11-ти клас  учат 36 учебни седмици, +1, приключват в сряда, 24 юни 2020

12-ти клас  учат 31 учебни седмици, +1, приключват във вторник, 19 май 2020

Курс по БЕ в Скаарбеек учат 30 учебни седмици, приключват в събота, 23 май 2020

Валентина Найденова

Ето и писмото от г-жа Добрева:

Уважаема госпожо директор,

Уважаеми преподаватели,

Уважаеми родители,

На фона на разрастващото се разпространение на коронавирус COVID 19 в Европа и в частност в Белгия,  предлагам занятията в БНУ П. Яворов към посолството в Брюксел да бъдат временно преустановени до 13 март 2020 г. , при изразено съгласие от ваша страна.

На тази дата изтича двуседмичният период след приключване на ваканцията за децата от училищата в Белгия, по време на която много семейства са пътували с децата си до Италия. Съгласно разпоредбите от България, всички завръщащи се от Италия , независимо от коя част, остават в домашна карантина. Тези разпоредби се разпростират като действие и върху българското посолство. Известно ми е, че към момента в белгийските училища мярката не е толкова рестриктивна, но въпрос на здрав разум, дисциплина и организация е профилактиката и предотвратяването на разпространението на вируса и недопускане излизането на разпространението му извън контрол. Дадени са нареждания на директора, преподавателят, който е бил на почивка в Италия, да не се явява в часовете следващите две седмици. За прекратяване временно на занятията, при ваше общо съгласие, съм разговаряла с директора на училището, г-жа Валентина Найденова, която ме увери, че има възможност часовете да бъдат компенсирани. Независимо от вашето решение, както споменах, преподавателят, пътувал до Италия, няма да влиза в часовете и за това е уведомено Министерство на външните работи в София.

Желая ви успешна седмица, бъдете здрави,

Мая Добрева

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи