Бавно и полека въпросът за матурата се придвижва...

2017-12-05 14:19:22

Бавно и все пак славно въпросът за матурите в страните-членки на ЕС започва да получава все повече гласност, подкрепа и да се надяваме – положително развитие до пълен успех.

АБУЧ има подкрепата на президента Радев, на ексвицепрезидент –г-жа Маргарита Попова и настоящия вицепрезидент –г-жа Илияна Йотова, на министъра на образованието – г-н Красимир Вълчев, на министъра на външните работи – г-жа Захариева, на постоянния секретар на МВнР –г-жа Елена Шекерлетова, на бившия председател на ДАБЧ – г-н Борис Вангелов и на настоящия – г-н Петър Харалампиев, на националния омбудсман – г-жа Мая Манолова, на председателя на синдиката на учителите – г-жа Янка Такева и на още много съмишленици.

Да припомним хронологията за онези, които са пропуснали цялата информация за борбата и дейността на нашата асоциация това да се случи.

Бавно и все пак славно въпросът за матурите в страните

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи