ot mon

Българските учители зад граница − съвременни будители на духа

2020-04-25 14:29:42

Българските учители зад граница − съвременни будители на духа

казва г-жа Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН.

Българските неделни училища в чужбина са истински феномен на съвременната ни образователна система. Те най-много ни напомнят за онези възрожденци, от времето преди Освобождението, които давали мило и драго, за да съхраняват българския език, фолклор и култура и да ги завещаят като непреходна ценност на идните поколения. Така днес стотици българки семейства по света милеят за родния език и, макар в чужда среда, успяват да го предават на децата си.

Ролята на жива връзка с родината изпълняват неделните училища. Те са създадени от организации на българи, регистрирани в чужди държави. Има и такива, които са към посолствата и консулствата на българската държава, както и на Български православни общини по целия свят. Първите български  училища зад граница, са създадени от българските градинари в Прага, Братислава и Будапеща след 1945 г. В последните 10 години българските общности по места са много активни в организацията на образователни школи, курсове по български танци, музика, пеене.

Училищата ни в чужбина се подкрепят целенасочено чрез програми на Министерството на образованието и науката. Броят им вече е 335, в 50 държави по целия свят.

Тези училища са огнища на българщината, защото те не просто се грижат за съхраняването на самосъзнанието, на българския език и културата сред младите българи, а и за популяризирането на българския език в общностите, където се намират – казва Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи