Общо събрание 15 октомври, 17:00 часа

Уважаеми родители, училищни настоятели, приятели, Поздравяваме Ви с началото на новата 2022/ 23-учебна година и Ви желаем вдъхновение и успехи! Както всяка година, в съответствие с българското законодателство, БУ "Пейо Яворов" организира Общо събрание за избор на нов родителски съвет.  Общото събрание ще се се състои на 15. октомври, събота, в 17:00ч. Ще...