Учениците от началните класове с класен ръководител г-жа Байсе Касъмларлъ посетиха библиотека “София” в Скарбек

Учениците от началните класове с класен ръководител г-жа Байсе Касъмларлъ посетиха библиотека "София" в Скарбек и научиха много за четенето и вземането на книги. Някои даже получиха първите си читателски карти. Благодарим на родителите - доброволци, които се включиха в посещението!

Успешно завърши обучението по български език , поздравления!

Успешно завърши обучението по български език , поздравления! Децата получиха удостоверенията си в библиотека "София" в Скарбек, където има богата колекция от български книги за деца.

На 27. юни БУ “Пейо Яворов” получи дарение от „Къща-музей „П. К. Яворов”, Чирпан

На 27. юни БУ "Пейо Яворов" получи чудесно дарение от „Къща-музей „П. К. Яворов”, Чирпан. Благодрим за книгите, записите и документалните филми, посветени на живота и творчеството на Яворов! Гостите поднесоха цветя пред барелефа на поета. https://www.javorovhouse.info/?cid=5

Обучение в модули за изучаването на български език като втори

Уважаеми родители, В учебната програма на Българското училище "Пейо Яворов" са включени и модули за изучаването на български език като втори. Обучението в модулите е определн успех и постига високи резултати. Часове следват специално пригодена програма на МОН и ЕС за изучаването на родния език като втори. Модулите са подходящи...