Програма на училищното тържество в неделя, 19. юни 2022 година

Програма на училищното тържество на БУ «П.Яворов», Брюксел, за приключване на учебната 2021/22 година Неделя, 19. юни 2022 година Приветствия 13.00 Откриване на тържеството. Приветствие от г-жа Боряна Янева, съветник и заместник-ръководител на посолството на България в Белгия. 13.15 Обръщение на г-жа Миглена Дикова, училищен ръководител на БУ «Пейо Яворов»...

Tържество БУ в неделя, 19. юни 2022 година и програма

Програма на училищното тържество на БУ «П.Яворов», Брюксел, за приключване на учебната 2021/22 година Неделя, 19. юни 2022 година Приветствия 13.00 Откриване на тържеството. Приветствие от г-жа Боряна Янева, съветник и заместник-ръководител на посолството на България в Белгия. 13.15 Обръщение на г-жа Миглена Дикова, училищен ръководител на БУ «Пейо Яворов»...