На 28. май първокласниците и децата от ПГ получиха удостоверенията си и празнуваха завършването на учебната 2021/ 22 година

На 28. май първокласниците и децата от ПГ получиха удостоверенията си и празнуваха завършването на учебната 2021/ 22 година. Тържеството се състоя в сградата на БУ в Скарбек, Брюксел. https://bguchilishtebru.be/wp-content/uploads/2022/05/1-klas-bayse.html Още линкове : https://www.facebook.com/100000417585977/videos/pcb.3074436132867669/1161640961076505https://www.facebook.com/100000417585977/videos/pcb.3074436132867669/5069128856540051 https://www.facebook.com/100000417585977/videos/pcb.3074431709534778/1022312635095491 Благодарим на Посолството на България в Белгия за помощта при подготовката и раздаването на удостоверенията! Благодарим...

На 28. май първокласниците и децата от ПГ получиха удостоверенията си и празнуваха завършването на учебната 2021/ 22 година

На 28. май първокласниците и децата от ПГ получиха удостоверенията си и празнуваха завършването на учебната 2021/ 22 година. Тържеството се състоя в сградата на БУ в Скарбек, Брюксел. https://bguchilishtebru.be/wp-content/uploads/2022/05/1-klas-bayse.html Още линкове :  https://www.facebook.com/100000417585977/videos/pcb.3074436132867669/1161640961076505https://www.facebook.com/100000417585977/videos/pcb.3074436132867669/5069128856540051 https://www.facebook.com/100000417585977/videos/pcb.3074431709534778/1022312635095491 Благодарим на Посолството на България в Белгия за помощта при подготовката и раздаването на удостоверенията!...