ПРИЗИВ за ПОДКРЕПА. Дарителска кампания за сънародниците ни в Украйна

Уважаеми сънародници,          Държавната агенция за българите в чужбина се обръща към Вас с призив за подкрепа на гражданите, попаднали в кризисна ситуация, поради военните действия в Украйна.          В тази връзка Ви информираме, че на електронната страница на Агенцията – www.aba.government.bg, е публикуван хиперлинк, водещ към сайта на Български червен кръст  с информация...