Meждународен ден на майчиния език.

На 21-ви февруари, отбелязваме Международния ден на майчиния език /International Mother Language Day/, обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО през 17 ноември 1999 г., се чества всяка година, считано от февруари 2000 г. Празникът е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света. Понастоящем в света съществуват около...