Обръщение от г-жа Миглена Дикова-Миланова, новият училищен ръководител

Скъпи ученици и родители, За тези, които не ме познавт, казвам се Миглена Дикова-Миланова и от 1 януари, 2022, съм училищен ръководител на училище "Пейо Яворов" в Брюксел. Сложната и променяща се епидемична обстановка ни поставя пред изпитания и налага бързи решения. В тази връзка, бих искала да насоча вниманието Ви...