Покана за участие в конкурса” България в сърце и душа, където и да сме по света”

Скъпи ученици, Уважеми родители,Публикуваме получената покана: обява за конкурс " България в сърце и душа където и да сме по света" за участие на Вашите деца, по три направления: изобразително изкуство на botev_torent@abv.bg;  литература (дo 2 стр.формат Word) на literaturenconcurs2022@gmail.com; музика на djoredos22@abv.bg;. Изпращането на творбите от всяка категория, моля да ги...