От 13- ти до 23- ти декември 2021г. обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от 1. до 12. клас

Уважаеми родители, настоятели, приятели, Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната , с оглед здравето на нашите ученици и техните семейства, на педагогическия и непедагогическия персонал в училището,  през следващите две седмици преминаваме към обучение от разстояние в електронна среда . Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се...