15 май 2021 година (събота) ще се проведат тестове за измерване на езиковите компетентности по български език за ученици от 1. до 7.клас в БНУЧ

ДО БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   На 15 май 2021 година (събота) ще се проведат тестове за измерване на езиковите компетентности по български език за ученици от 1. до 7. клас в българските неделни училища в чужбина чрез електронната платформа - https://world.mon.bg.      ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ: ПОЛУЧАВАНЕ НА КОД ЗА...