Информационна кампания на висшите училища в България 21.03. 2021 от 11:00 до 18:00 ч. Българско време. Изберете да учите в България.

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  Българското висше образование – достъпно, конкурентно и перспективно. Изберете да учите в България. Уважаеми кандидат-студенти, Във връзка с приемането на студенти, докторанти и специализанти  за учебната 2021 - 2022 година Министерството на образованието и науката, Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) и БУ“Родна стряха“ Кипър, за първи път...