Седмицата от понеделник до събота, 9 – 14 ноември 2020г., е учебна за БУ ,,Пейо Яворов”

Уважаеми родители, скъпи ученици,  Предвид решенията на федералните власти в Кралство Белгия и взетите мерки на белгийското федерално правителство срещу разпространението на коронавируса - удължаване на есенната ваканция от 9 до 15 ноември, учебните занятия би трябвало да се възобновят считано от понеделник 16 ноември 2020 г.  Българското училище е длъжно да се съобрази с изискванията...