Покана (чрез линк и телефони) за общо онлайн събрание на родителите в училище ,,Пейо Яворов“

Уважаеми родители, Бихме желали да Ви поканим в петък, 9 октомври 2020г., в  17ч. на oбщо събрание на родителите в училище ,,Пейо Яворов“ при следния дневен ред:  Приемане на регламент за провеждане на събранието.  Избор на РС. Постъпили нови кандидатури няма. Приемане на правила за работа на РС, които ще намерите ще намерите по-долу.  Приемане на Правилник за...

Дневен ред и други важни документи за провеждане на общото ОНЛАЙН събрание и избор на родителски съвет на 9 октомври 2020г. от 17.00 часа

Здравейте, уважаеми родители на учениците от Българското училище “Пейо Яворов” в град Брюксел към Посолството на Република България в Кралство Белгия! Напомняме ВИ,  че утре, 09/10/2020г.,  ни предстои провеждане на ОБЩО ОНЛАЙН СЪБРАНИЕ и ИЗБОР на РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ. Постъпили нови кандидатури няма. Допълнително всеки един от ВАС ще получи линк...