Писмо от министъра на образованието и науката до българските неделни училища в чужбина

            Уважаеми учители от българските неделни училища в чужбина,            Българските неделни училища в чужбина вече имат опит в организирането и провеждането на електронно обучение не само с частично присъствени и без присъствени часове, но и като елемент при провеждането на учебните часове в училищата, при оценяването на учениците и...