Българските учители зад граница − съвременни будители на духа

Българските учители зад граница − съвременни будители на духа - казва г-жа Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН. Българските неделни училища в чужбина са истински феномен на съвременната ни образователна система. Те най-много ни напомнят за онези възрожденци, от времето преди Освобождението,...