Напомняме за общото събрание на родителите, събота- 13 октомври 2018г. от 16:30 часа

Публикуваме предложението за обсъждане и гласуване на Общото събрание на родителите: Правилник за вътрешния ред на училището-тук: Правилник на БУ Пейо Яворов- Брюксел -3 Общото събрание на родителите / 13-ти октомври 2018г от 16:30 часа до 19:00 часа/ ще се проведе на адрес: Campus de la PLAINE в голямата зала...