От родителския съвет към родителите/настойници на учениците от ПГ, 1в, 1г, 2а, 2б, 3б, 4б, 5, 6 и 7 клас

Уважаеми родители, По настояване на родители и за облекчаване работата на учителите по време на междучасията, Родителският съвет взе решение за организиране на постоянно родителско присъствие по време на учебните занимания в събота с цел безопасност на учениците. Родителите-доброволци помагат на учителите, когато учениците са в междучасие навън или в...