170 години от рождението на Христо Ботев

2018-01-06 07:47:08

За краткия си живот, Христо Ботев ни оставя неповторимо литературно наследство и много мъдри слова:

“Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, а разумът за разбирането и на най-простите истини, така също науката, образованието и развитието са потребни за който и да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъстояние…”
в. “Знаме” бр. 1, 8 декември 1874 г.
“Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея сичко може да прави.”
в. “Знаме” 22, 13 юли 1875 г.
“Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата…”
в. “Знаме” бр. 23, 27 юли 1875 г.

Cловатa са актуални, защото са вечни. Жив е той, жив е !

 

 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи