na 15 may 2021 godina (sabota) shte se provedat testove

15 май 2021 година (събота) ще се проведат тестове за измерване на езиковите компетентности по български език за ученици от 1. до 7.клас в БНУЧ

2021-05-16 20:55:48

ДО

БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА

В ЧУЖБИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На 15 май 2021 година (събота) ще се проведат тестове за измерване на езиковите компетентности по български език за ученици от 1. до 7. клас в българските неделни училища в чужбина чрез електронната платформа – https://world.mon.bg.

     ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ:

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА КОД ЗА ДОСТЪП

От 11 до 14 май (включително) 2021 година чрез електронната платформа определените лица за организиране на тестовете имат възможност да генерират кодовете за достъп на всеки ученик от българското неделно училище, които следва да бъдат раздадени на учениците.

 • Кодовете, които се генерират, следва да бъдат раздадени индивидуално, на всеки един от учениците от училището;
 • Кодовете се генерират еднократно за всеки ученик;
 • Е-мейлите на лицата, определени да организират провеждането на тестовете в българските неделни училища предварително са въведени в електронната  платформа;

     II. ТЕСТ  В  ПЛАТФОРМАТА

За да участва в теста по български език, всеки ученик следва да е получил код от лицето, което е определено да организира тестовете. Тестът се извършва в следните стъпки:

 1. Вход в платформата  https://world.mon.bg/ .
 2. В центъра на началната страница се избира бутон „ТЕСТ“, който ще бъде активен само в деня на провеждането на теста от 8:00 ч. до 20:00 ч.  българско време.
 3. Следват действията от посочените по-долу екрани – фиг. 4. Избира се бутон „ДА“ при желание да се продължи с идентификацията.

                                            фиг. 4

 • Следваща стъпка – ученикът посочва от коя държава е училището му –
  фиг. 5, държавите са подредени по азбучен ред. Изборът се извършва, като се маркира/избере светло жълтото поле/бутон. Действието води до отваряне на следваща страница – фиг. 6.

фиг. 5

 • Ако в дадена държава има повече от едно училище, следва избор на град/населено място – фиг. 6.

                                               фиг. 6

  6. Ученикът избира класа, в който се обучава.

  7. Следващата стъпка е въвеждане на кода, получен от лицето, което организира провеждането на тестовете в училището- фиг. 7.

фиг.7

8. След като се въведе правилният код, на екрана се изписва името на ученика и класът, в който е записан в настоящата учебна година.

9. След това се кликва върху бутона „ЗАПОЧНИ СЕГА“, с което на екрана се визуализира съответния тест.

10. На екрана се отчита времето за решаване на теста за всеки клас.

11. Ученикът може да „прескача“ въпрос, т.е. да върви напред в теста. Също така има възможност да се върне назад, ако е пропуснал даден въпрос.

12. Приключването на теста се потвърждава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с натискането на бутона „ПРЕДАЙ ТЕСТА“, който удостоверява приключването му, включително и в случаите, когато ученикът не е решил всички задачи и времето за решаване на теста приключва.

13. На екрана се изписва информация относно броя на възможните и верните точки, които е получил ученикът.

Всеки ученик може САМО ВЕДНЪЖ да реши теста.

Верните отговори от тестовете ще бъдат публикувани на електронната платформа.

Какви са техническите изисквания към мобилните и компютърните устройства?

          Настолен компютър (PC), лаптоп:

 • операционна система: Windows, MacOS;
 • браузър: Google Chrome, Safari (препоръчват се последни версии на браузърите)

Мобилни устройства (телефон или таблет):

 • операционна система: Android, iOS
 • браузър: Google Chrome, Safari (препоръчват се последни версии на браузърите). 

При възникнал технически проблем в деня на провеждане на теста можете да се обръщате за подкрепа към мен и към съответния експерт от дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, отговарящ  за Вашето училище.

  Желая на всички ученици и учители успех!

       С уважение,

    НАТАЛИЯ МИХАЛЕВСКА

    Директор на дирекция

  „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи