Barelef s tzvetja

148 години безсмъртие. Поклон, Апостоле!

2021-03-25 17:12:22

Когато всички ние със семействата си живеем в чуждоезикова среда, отдалечени от родното, когато нашите деца са ученици в българските училища в чужбина, е много важно да не се забравя памет и род български.

В днешно време един е образът на историческия герой около когото всички  се обединяват и когото всички български писатели възхваляват, и това е той- Апостолът на свободата.

Днес, в 12 часа, в камерен състав, поднесохме цветя пред барелефа на Васил Левски в консулската служба.

Нашите училища по света са и нашите светилища, онези места, където със сигурност Левски би търсил подкрепа за полагането на основите на един по-добър свят.

Ние не можем да влияем на бъдещето, но нашата кауза е да подготвим бъдещото поколение, създавайки здрави основи, върху които то да стъпи.

Той никога няма да бъде забравен, няма да забравим и неговото дело, благодарение на което ние сме свободна и велика държава.

Апостоле, обичаме те всички!

Апостоле, ти пример си за нас!

България за теб била е всичко!

България е всичко и за нас!

***

Свята и чиста република – Васил Левски – Писма и документи


От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи

Писмото Ви от 14 февруари получих и разбрах съдържанието му. Радвам се, че и вие сте влезли в [народната] работа. Братя, възобновяването на нашата славна държава, отърването [освобождаването] ни от проклетите агаряне, за да си добие първата чест и слава нашето мило отечество България, най-после, [за] да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. Като е тъй, вам подлежи да се покажете достойни, верни и неустрашими във всяко отношение. Дързост, братя, и напред! Вашето участие в народното ни дело ще остави имената ви неизгладими в народната ни история. Само умно работете… Често изпращайте човек до познатото ви село и се съвещавайте, споразумявайте и насърчавайте.

Левски до новоприети членове в организацията,
  19.02.1872 г.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи